Tarieven

Het is mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een aanvraag in te dienen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het is aan de RvR om aan de hand van uw BSN nummer vast te stellen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt dient u een eigen bijdrage aan uw advocaat te betalen. Hiernaast zijn kosten verschuldigd voor grifiiegeld, eventuele uittreksels etc.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt een uurtarief ad  € 185,00 per uur gehanteerd. Dit bedrag is exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten. In de meeste gevallen wordt een voorschotnota gezonden die pas bij de einddeclaratie wordt verrekend.