Vakgebieden

Familierecht

In het kader van het familierecht behartigt zij de belangen van clienten in verband met een echtscheidingsprocedure, alimentatie en omgang. Zij treedt eveneens op als bijzonder curator. Tenslotte staat zij clienten juridisch bij in verzoeken tot ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing.

Strafrecht

In het kader van het strafrecht staat zij clienten bij vanaf de piketfase tot en met de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak. Ook in een hoger beroep procedure behartigt zij de belangen van de verdachte(n. Met betrekking tot het jeugstrafrecht is van belang dat zij lid is van de HvJA. De Haagse Vereniging van Jeugrechtadvocaten staat voor het feit dat advocaten die jeugdigen bijstaan voldoende gekwalificeerd zijn en met name voldoende zijn (bij)geschoold op dit specifieke rechtsgebied.

Psychiatrie

In dit rechtsgebied worden clienten bijgestaan die middels een IBS danwel een andere rechterlijke machtiging worden opgenomen. Deze verschillende machtigingen worden omschreven in de Wet BOPZ. Dit is de Wet Bijzondere Opname Psychiatrsche Ziekenhuizen. mr I. Aardoom-Fuchs maakt deel uit van de werkgroep VAPP. Deze afkorting staat voor Vereniging Advocaten Psychiatrische Patienten. De VAPP wenst evenals de HvJA de kwaliteit en deskundigenheid van de deelnemende advocaten te waarborgen.

Financien

Het is mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een aanvraag in te dienen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het is aan de RvR om aan de hand van uw BSN nummer vast te stellen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt dient u een eigen bijdrage aan uw advocaat te betalen. Hiernaast zijn kosten verschuldigd voor griffiegeld, eventuele uittreksels etc.